Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол Лхарамба Агваандандар, түүний нэгэн зохиолын шинжэлгээ. Магистрын ажил

Зохиогч: Эрдэнэсайхан А.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2005.Тооны мэдээ: 77 хууд.Шифр: 86. Э-73.Түлхүүр үг: шашин судлах | бурханы сургаал | шастир судлах | магистрын дипломын ажил
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
301923 Бэлэн

Дип-1923

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424