Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

"Таван цогц" ойлголтын философийн шинжилгээ. Магистрын ажил

Зохиогч: Дэмбэрэл С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2006.Тооны мэдээ: 82 хууд.ISBN: .Шифр: 86.35 Д-87.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | буддын шашин | буддын сургаал номлол | Абхидхарма Хэл: Дип
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
302121 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

Дип-2121

Дип

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424