Монголын бүс нутгуудын эдийн засаг-статистикийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил

Зохиогч: Мягмарсүрэн Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ: УБ 2005

Шифр: 60.6 М 985.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын бүс нутгуудын эдийн засаг-статистикийн судалгаа
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
301989 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй