Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монгол орны заган ойн тархацыг зайнаас тандан судлах арга ашиглан тодорхойлох нь. Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Сувданцэцэг Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2007.Тооны мэдээ: 49 хууд.ISBN: .Шифр: 26.82+22.3 С-68.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | газарзүй | газарзүйн мэдээллийн систем | зайнаас тандан судлал | монгол орны заган ой Хэл: Дип
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
302329 Бэлэн

Дип-2329

Дип

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424