Хүний нөөцийн менежмент

Дахин хэвлэлт: 3
Гаралтын мэдээ: УБ Бит пресс 2012

Шифр: 65.290-2+65.240 Х 82.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүний нөөцийн менежмент
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5048364 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5048365 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5048366 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1022139 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1022140 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1022141 Бэлэн