Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мөнххайрханы орчин үеийн мөстлөгийн динамик, түүний усзүйн сүлжээнд үзүүлэх нөлөөлөл. Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Шижир-Эрдэнэ Д.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2010.Тооны мэдээ: 30 хууд.Шифр: 26.222.8 Ш-61.Түлхүүр үг: геофизик | ус судлал | мөстлөг | магистрын дипломын ажил
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | ус судлал магистрын ажил
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303385 Бэлэн

Дип-3385

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424