Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Татвар хураах үйл ажиллагааг сайжруулах нь. Магистрын ажил: Е340400

Зохиогч: Марта Г.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2010.Тооны мэдээ: 54 хууд.Шифр: 65.261.4 М-27.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | татвар | эдийн засаг
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303383 Бэлэн

Дип-3383

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424