Академич Базарын Ширэндэвийн бүтээлийн чуулган Б. 4: Дурдатгал, хэлсэн үг, ярилцлага

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон 2012

Шифр: 72.3+63.3(1) А 392.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Академич Базарын Ширэндэвийн бүтээлийн чуулган
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
898218 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832946 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
558512 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 11:09:40
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5047856 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-23 16:25:13
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5047857 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:04:06
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5047858 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-15 16:26:22
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5060528 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-24 16:01:09
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5065378 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 11:38:16
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5065768 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 11:47:24
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5056407 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-24 12:07:21
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015840 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015841 Бэлэн