Их сургууль их түүхийн эзэд: МУИС байгуулагдсаны 70 жилийн ойд зориулав

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2012

Шифр: 74.58(1) И 950.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Бизнесийн Сургууль (2),
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Лавлагааны фонд (1),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Бэлэн (11).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Их сургууль их түүхийн эзэд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023871 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024260 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
8839624 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
897944 Бэлэн
БЭЛАС, ЭБ Төв
9217 Бэлэн
Лавлагааны фонд
70578 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5047732 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:50:27
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5047733 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:50:21
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5047734 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:50:24
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5062362 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:33:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064978 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:27:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064979 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:27:53
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065516 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:33:11
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058877 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:33:22
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058630 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:27:57
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5065844 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:33:17
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067037 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 14:33:06
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832896 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9311106 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015674 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015675 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015676 Бэлэн