Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Гадаадын болон олон улсын шашны төрийн бус байгууллагуудын монгол дахь үйл ажиллагаа, үр нөлөө. Магистрын ажил

Зохиогч: Байгаль Ц.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2011.Тооны мэдээ: 59 хууд.ISBN: .Шифр: 86(0) Б-17.Түлхүүр үг: шашин судлал | шашин төрийн бус байгууллага | монгол дахь шашны байгууллага | магистрын дипломын ажилХэл: Дип
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303611 Бэлэн

Дип-3611

Дип

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424