Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Монголын бурхан шашны сүм хийдийн эрхзүйн зарим асуудалд. Магистрын ажил: Е312100

Зохиогч: Цэвээндорж Б.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2011.Тооны мэдээ: 55 хууд.Шифр: 86.35+86.2/1/ Ц-92.Түлхүүр үг: буддын шашин | монголын бурханы шашин | зан үйл | диплом
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303761 Бэлэн

Дип-3761

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424