Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Богд Зонхавын Их бодь мөрийн зэрэг дэх "Хоригдохууны" тухай хэсгийн үзэл санаа. Магистрын ажил

Зохиогч: Энхтуул М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2011.Тооны мэдээ: 73 хууд.ISBN: .Шифр: 86.2 Э-66.Түлхүүр үг: шашин судлал | Богд Зонхав | хоригдохуун | их бодь мөрийн зэрэг | диплом Хэл: Монгол хэл
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303763 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дип-3763

Монгол хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424