Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Япон Монгол хэлний зарим хэлцийн дүйцэлд хийсэн ажиглалт. Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхзаяа Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2011.Тооны мэдээ: 32 хууд.ISBN: .Шифр: 81.2Япон М-81.Түлхүүр үг: япон хэл | япон хэлний хэлц | хэлний бүтцийн дүйцэл | диплом Хэл: Монгол хэл
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303777 Бэлэн

Дип-3777

Монгол хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424