Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Япон хэлний эмэгтэй хүний үг хэллэгийн онцлог /Япон Монгол хэлний орчуулгын жишээгээр/.-. Магистрын ажил: E220100

Зохиогч: Буянжаргал Ц.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2011.-.Тооны мэдээ: 103 хууд.ISBN: .Шифр: 81.2Япон Б-81.Түлхүүр үг: хэл шинжлэл | Япон хэл | үг хэллэг | орчуулга Хэл: Монгол хэл
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
303784 Бэлэн

Дип-3784

Монгол хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424