Бодлогын судалгаа шинжилгээ Судалгааны эмхтгэл Б.5

Зохиогч: -- Улсын их хурлын Тамгын газрын Судалгааны төв


Хэвлэлийн газар: УБ ХҮСТ 2010
Шифр: 67.0 Б 53.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бодлогын судалгаа шинжилгээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хууль зүйн Сургууль
9315269 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015531 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2015532 Бэлэн