Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Ус хэмжихүй ухаан.

Зохиогч: Цэнгэл Т., Даваа Г.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Бемби сан, 2010.Тооны мэдээ: 268.ISBN: 978-99929-78-70-8.Шифр: 26.22 Ц 95.Түлхүүр үг: геофизик | ус судлал | ус хэмжих
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | ус судлал 26.22
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556235 953654 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556234 953655 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556233 953656 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:50:43
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556232 953657 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556231 953658 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:50:34
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556230 953659 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556229 953660 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:50:16
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556228 953661 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556227 953662 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:50:07
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556226 953663 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028434 953664 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028435 953665 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028436 953666 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028437 953667 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028438 953668 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028439 953669 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028440 953670 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020184 953651 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020185 953652 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020186 953653 Бэлэн

ЭШФ Т 20184-20186; БУУТ 28434-28440

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424