Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Elementary and Intermediate Algebra a unified approach.

Зохиогч: Stefan Baratto Barry Bergman.
Гаралтын мэдээ: America.: McGraw-Hill, 2008.Дахин хэвлэлт: 3.Тооны мэдээ: 1243.ISBN: 978-0-07-304823-9.Шифр: ББК-22.14 B-24.Түлхүүр үг: Elementary and Intermediate Algebra | Intermediate Algebra | Elementary Algebra | Algebra
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
893598 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
893597 Бэлэн

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424