Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Бодисадын явдалд орохуй. Бодичарияавадара

Зохиогч: Шантидава.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Нью-Менд, 1998.Тооны мэдээ: 492.Шифр: 86.39 Ш 20.Түлхүүр үг: уран зохиол | шашны уран зохиол | бодичарияавадара | шантидава шашин судлал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5050868 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-23 11:43:09
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023523 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-18 15:11:26
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023524 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-18 15:11:24
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023525 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-25 09:25:05
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023526 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-22 16:20:25
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023527 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023528 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5023529 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1012083 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1012084 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1012085 Бэлэн

ЭШФ Б 12083-12085, НХУУТ 23523-23529, 50868

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424