Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биологийн нөөц баялгийг хамгаалах ба био аюулгүй байдал.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчны яам.Гаралтын мэдээ: УБ.: ШУТМ сэтгүүлийн хэвлэх, 2006.Тооны мэдээ: 84.Шифр: 28.088 Б 49.Түлхүүр үг: биологи | биоаюулгүй байдал | биологийн нөөц | биотехнологи
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/ | Биологи Монгол | Биологи магистрын ажил
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030952 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030955 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020726 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020727 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8020728 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030953 1 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030954 2 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029831 98869 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029832 98870 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029833 98871 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029821 98993 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029822 98994 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029823 98995 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029824 98996 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029825 98997 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029826 98998 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029827 98999 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029364 952240 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029828 981000 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029829 981001 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029830 981002 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021280 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021281 Бэлэн

ЭШФ Б 21280-21281; БУУТ 20726-20728, 29364, 29821-29833, 30952-30955

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424