Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ . Тантрын дуудлага

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 228.ISBN: 978-99929-918-3-6.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Сарахагийн Хаан дуулал | Ошо багшийн тайлбар | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046017 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046018 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046019 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021165 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021166 Бэлэн

ЭШФ Б 21165-21166, НХУУТ 46017-46019

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424