Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ . Чанадын чанадад

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 240.ISBN: 978-99929-918-4-4.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Дилова хутагтын дуулал | Ошо багшийн тайлбар | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046011 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046012 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046013 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021161 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021162 Бэлэн

ЭШФ Б 21161-21162, НХУУТ 46011-46013

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424