Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ. Мял богдын гэгээрсэн түүх

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 248.ISBN: 978-99929-0117-9.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Мял богдын гэгээрсэн түүх | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046005 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046006 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046007 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021157 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021158 Бэлэн

ЭШФ Б 21157-21158, НХУУТ 46005-46007

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424