Агнистын гэгээ Мял богдын гэгээрсэн түүх

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Хэвлэлийн газар: УБ НЭПКО 2011
Шифр: 86.35 А 22.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Агнистын гэгээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046005 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046006 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046007 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021157 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021158 Бэлэн