Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ. Өдөр тутмын ариусал

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 217.ISBN: 99929-0-576-Х.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Судар тарнийн дээжис | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол | антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5045999 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046000 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046001 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021153 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021154 Бэлэн

ЭШФ Б 21153-21154

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424