Агнистын гэгээ Өдөр тутмын ариусал

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.
Хэвлэлийн газар: УБ НЭПКО 2011
Шифр: 86.35 А 22.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Агнистын гэгээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5045999 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046000 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046001 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021153 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1021154 Бэлэн