Дээд алгебр - I, II Их сургуулийн математикийн цуврал: Б.VIII

Зохиогч: Дашдорж Ц.


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон 2009

Шифр: 22.14я73 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (29).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд алгебр - I, II
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
555496 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555497 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555498 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555499 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555501 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555500 Уншлаганд гарсан 2024-03-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
555502 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555503 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555504 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019669 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019670 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019671 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024779 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024783 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024784 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024785 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024786 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024787 Уншлаганд гарсан 2024-03-03
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024788 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024789 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024790 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024791 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024792 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024793 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024794 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024795 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024796 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024797 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8024798 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8024780 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:24:32
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8024781 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:24:29
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8024782 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:24:26
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014402 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014403 Бэлэн