Руководство гидрометеорологическим станциям по актинометрическим наблюдениям


Гаралтын мэдээ: Л Гидрометеорологическое изд-во 1971

Шифр: 26.35я7 Р-85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Руководство гидрометеорологическим станциям по актинометрическим наблюдениям
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
1588088 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй