Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Owning and Managing Forests: A Guide to Legal, Financial, and Practical Matters.

Зохиогч: McEvoy.T.J.
Гаралтын мэдээ: Америк.: 2005.Тооны мэдээ: 300.ISBN: 1559630817.Шифр: 67.407(7)/M-10.Түлхүүр үг: forestry law and legislation united states popular works | forest management popular works
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
12434 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
12435 Бэлэн

Forestry:Past, fresent, and future Private property Acquiring and owning forest lands Surveys and boundaries Managing and using forest land

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424