Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Будда Шакьямуни. Конфуций. Мухаммед. Франциск Ассизский: Биографические повествования/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Урал LTD, 1997.Дахин хэвлэлт: 2.Тооны мэдээ: 431.ISBN: 5882941164.Шифр: 86.35/Б-90.Түлхүүр үг: религия | Павленкова Ф | биография
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
82747 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
82748 Бэлэн

Дансны дугаар: С-82747-82748

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424