Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Буддизм в Японии/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Восточная литература, 1993.Тооны мэдээ: 704.ISBN: 5020176079.Шифр: 86.39/5Я//Б-90.Түлхүүр үг: религия | буддизм | буддизм в Японии | монография
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81395 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81816 Бэлэн

Дансны дугаар: С-81395, 81816

японское общество и ранний буддизм учения шести школ периода Нара буддизм в период Хэйан

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424