Текст томруулах:    
Агролесомелиорация

Дахин хэвлэлт: 3
Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Сельскохозяйственной литературы 1956
Шифр: 43/А-26.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).



Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Агролесомелиорация/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
65659 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
65660 Бэлэн