Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агролесомелиорация/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Государственное Издательство Сельскохозяйственной литературы, 1956.Дахин хэвлэлт: 3.Тооны мэдээ: 744.ISBN: .Шифр: 43/А-26.Түлхүүр үг: сельское хозяйство | лесное хозяйство | агролесомелиорация | учебник
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
65659 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
65660 Бэлэн

Дансны дугаар: С-65659,65660

развитие защитного лесонасаждения природные условия степных и лесостепных районов СССР значение полезащитных лесных полос

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424