Новейшая история Вьетнама


Гаралтын мэдээ: Орос Наука. Главная редакция восточной литературы 1984

Шифр: 66.2/5//Н-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история Вьетнама/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
64068 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
64069 Бэлэн