Новая и новейшая история Китая


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Иностранной Литературы 1950
Шифр: 63.3/5КИТ//Н-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новая и новейшая история Китая/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
50621 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50622 Бэлэн