Новейшая история: Часть 2(1939-1959)

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос ВПШ и АОН при ЦК КПСС 1959

Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история: Часть 2(1939-1959)
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
50591 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50592 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50593 Бэлэн