Хрестоматия по физической географий. Африка, Америка. Авсралия, Антаркдида


Гаралтын мэдээ: Орос Министерства просвещения РСФСР 1955

Шифр: 26.89(0)/Х-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хрестоматия по физической географий. Африка, Америка. Авсралия, Антаркдида
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
39681 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.