КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 10. 1961-1965

Дахин хэвлэлт: 9
Гаралтын мэдээ: Орос Полит. издат 1986

Шифр: 66.61(2)2/К-77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 10. 1961-1965
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
35995 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
35996 Бэлэн