Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

World Politics Debated.

Зохиогч: Levine.M.H.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 1992.Дахин хэвлэлт: 4.Тооны мэдээ: 359.ISBN: 0070375127.Шифр: 66.4/L-62.Түлхүүр үг: World Politics 1989Хэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
394 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
395 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
396 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
397 Бэлэн

The Nature of the International System Beliefs

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424