Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Economic Concepts.

Зохиогч: Bingham.C.R.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 1993.Дахин хэвлэлт: 10.Тооны мэдээ: 448.ISBN: .Шифр: 65 B-59.Түлхүүр үг: Economics Programmed instructionХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
52 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Graphs and their meaning fundamentals of demand and supply

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424