Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Marketing Management.

Зохиогч: Boyd.W.H.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2002.Дахин хэвлэлт: 4.Тооны мэдээ: 594.ISBN: 0-07-231523-7.Шифр: 65 M-31.Түлхүүр үг: Merketing-ManagementХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
15 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

The Marketing management Process Produces Successful Marheting Decisions Matrket Oriented Perspectives Underline Successful Corporate and Business Strategies 30

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424