Текст томруулах:    
Communicating at Work

Зохиогч: Adler.B.R.

Дахин хэвлэлт: 7
Хэвлэлийн газар: Америк McGraw-Hill Book company 2002
Шифр: 65/A-21.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Communicating at Work
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
7 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
8 Бэлэн