Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Communicating at Work.

Зохиогч: Adler.B.R.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2002.Дахин хэвлэлт: 7.Тооны мэдээ: 531.ISBN: 0-07-240072-2.Шифр: 65/A-21.Түлхүүр үг: Business Communication | Interpersonel CommunicationХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
7 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
8 Бэлэн

Communicating at Work Communication Culture and Work

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424