Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

The Economy Today.

Зохиогч: Schiller.R.B.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2003.Дахин хэвлэлт: 9.Тооны мэдээ: 770 p.ISBN: 0-07-286892-9.Шифр: 65 S-32.Хэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
11 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
12 Бэлэн

Basic Concepts Measuring mocro outcomes Cyclical anstability fiscal policy options monetary policy options

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424