Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Student Problem Set for use with The Economy Today, The Macro Economy Today, The Micro Economy Today.

Зохиогч: Schiller.R.B.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2003.Дахин хэвлэлт: 9.Тооны мэдээ: 72.ISBN: .Шифр: 65.012 S-32.Түлхүүр үг: economic | macroeconomicХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
90 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
91 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
9 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
10 Бэлэн

Basic Concepts Measuring Macro Outcomes Cyclical instability Fiscal Policy options

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424