Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

American Constitutional Law.

Зохиогч: Louis Fisher.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 1995.Дахин хэвлэлт: 2.Тооны мэдээ: 1472.ISBN: 0-07-021161-2.Шифр: 67.4/A-10.Түлхүүр үг: LawХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
154 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424