Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Связанная вода в дисперсных системах: Вып 3/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Изд-во Московского Университета, 1974.Тооны мэдээ: 125.ISBN: .Шифр: 22.365/С-25.Түлхүүр үг: физика | физика твердого тела | жидкости
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
30054 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
30055 Бэлэн

Дансны дугаар: С-30054-30055

исследование связанной воды в глинистых песчаниках исследование свойств тонких слоев жидкостей

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424