Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

America's National Interest in a Post-Cold War World issues and Dilemmas.

Зохиогч: Rubinstein.Z.A.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 1994.Тооны мэдээ: 309.ISBN: .Шифр: 67/A-10.Түлхүүр үг: United States-Foreign RelationsХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
544 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

America in a world of Nations-States Determining the National interest

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424