Труд и капитал в США: Сборник фактов


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство Иностранной Литературы 1949

Шифр: 65.9/7США//Т-78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Труд и капитал в США: Сборник фактов
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
11420 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
52737 Бэлэн