Вопросы географии. Вып-64: Экономико-географические проблемы стран Африки, Азии и Лантинской Амщрики


Гаралтын мэдээ: Орос Мысль 1964

Шифр: 65.04/В-74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Вопросы географии. Вып-64: Экономико-географические проблемы стран Африки, Азии и Лантинской Амщрики
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
10480 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
10481 Бэлэн