Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Chem one.

Зохиогч: Waser J; Trueblood K.N; Knobler C.M.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 1976.Тооны мэдээ: 810.ISBN: 0070684200.Шифр: 24/W-29.Түлхүүр үг: chemistry | equations | chemical substances
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
10481 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424