Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Актуальные вопросы биоповреждений/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Наука, 1983.Тооны мэдээ: 239.ISBN: .Шифр: 28.071/А-43.Түлхүүр үг: биология | научные труды | биоповреждения | биофизика
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Биологи Орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
4888 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
4889 Бэлэн

дансны дугаар С-4888-4889

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424