Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Антирелигиозный учебник: Для кружков и самообразования/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: ОГИЗ, 1940.Дахин хэвлэлт: 2.Тооны мэдээ: 471.ISBN: .Шифр: 86.1/А-72.Түлхүүр үг: религия
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2794 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2795 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2796 Бэлэн

Дансны дугаар С-2794-2796

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424