Буржуазное государство и идеологическая борьба


Гаралтын мэдээ: Орос Ээсти раамат 1975

Шифр: 87.3в02+66.019/Б-91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Буржуазное государство и идеологическая борьба
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2700 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2701 Бэлэн