Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Наука и техника, 1976.Тооны мэдээ: 186.ISBN: .Шифр: 28.592/К-17.Түлхүүр үг: ботаника
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Биологи Орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
492 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дансны дугаар: С-492

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424